BRC

Global Standard For Food Safety

GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności skierowany do producentów żywności dostarczających swoje produkty pod marką własną do sieci handlowych. Standard BRC po raz pierwszy został opracowany i wydany w 1998 roku. Na przełomie lat Standard BRC podlegał ciągłej aktualizacji ze względu na zmiany w przepisach prawnych, doświadczeniu praktycznemu jak również w oparciu o aktualny stan wiedzy na temat bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności. Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci handlowych. Forma i treść Standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie przez kompetentnego auditora.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowe wydanie standardu BRC w wersji 6. Oznacza to, że firmy zainteresowane certyfikatem BRC będą musiały poddać się auditowi na zgodność z wymaganiami 6 wersji. Uzyskany certyfikat jest ważny przez okres 12 miesięcy, po upływie którego firma chcąc nadal okazywać się certyfikatem BRC musi poddać się kolejnemu auditowi przeprowadzonemu przez auditorów niezależnej jednostki certyfikującej.

Podstawowymi założeniami w BRC są:

  • zaangażowanie kierownictwa
  • program bezpieczeństwa żywności oparty na HACCP
  • doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Certyfikat BRC uznawany jest na całym świecie. Dodatkowymi zaletami wdrożenia i stosowania wymagań BRC są między innymi: szczegółowa treść normy, która stanowi swojego rodzaju przewodnik w zapewnieniu bezpieczeństwa produkowanej żywności, dostosowanie do obecnych wymagań prawnych, możliwość prezentacji firmy w międzynarodowym katalogu publicznym BRC, możliwość wykorzystania opcji auditów zapowiedzianych lub niezapowiedzianych.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © SystemFood 2012-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -