BRC IOP

Global Standard for Packaging and Packaging Materials

Standard BRC IOP skierowany jest do producentów opakowań i materiałów opakowaniowych mających kontakt z żywnością.

W lutym 2011 roku zostało opublikowane 4 wydanie tego standardu. Standard kładzie nacisk na jakość i aspekty funkcjonalne opakowania, przy spełnieniu wymagań higienicznych w zakładach produkcyjnych. BRC IOP koncentruje się na bezpieczeństwie, legalności i jakości produkowanych opakowań i materiałów opakowaniowych. W 4 wydaniu BRC IOP zwrócono szczególną uwagę na wymagania mające na celu zmniejszenie ryzyka migracji z opakowań do środków spożywczych, zarządzanie kontrolą druku, wprowadzenie wymagań „fundamentalnych„ które są niezbędne to efektywnego funkcjonowania systemu produkcji opakowań.

Ze względu na rodzaj stosowanej technologii w produkcji opakowań BRC IOP obejmuje swoim zakresem opakowania szklane, opakowania z papieru i tektury, opakowania metalowe, opakowania z tworzyw sztucznych oraz drewniane.

Global Standard for Packaging rozróżnia 3 kategorie opakowań z uwzględnieniem standardów higienicznych związanych z ich produkcją. BRC IOP jest wiodącym światowym standardem przyjętym przez największe przedsiębiorstwa opakowań na całym świecie.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © SystemFood 2012-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -