HACCP

Zasady systemu HACCP dla każdego uczestnika w łańcuchu spożywczym są takie same, jednak ze względu na rodzaj działalności w branży spożywczej jak również specyfikę firmy, wdrożony system HACCP powinien być indywidualnym systemem gwarantującym bezpieczeństwo zdrowotne żywności dedykowanym dla konkretnego przedsiębiorstwa.

HACCP - nazwa pochodzi od języka angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Point co w języku polskim oznacza Analizę Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. System HACCP stanowi jedną z metod zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jest jednym ze sposobów kontrolowania i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Historia systemu HACCP sięga lat 60–tych kiedy to rozpoczęto prace nad programem „Produkcja i badanie żywności” dla programu kosmicznego w USA. W połowie lat 70-tych Departament Rolnictwa w USA wprowadził ten system dla zakładów przemysłu mięsnego. W 1980 roku Światowa Organizacja WHO opublikowała raport, który zakończył się zaleceniem stosowania HACCP w produkcji żywności w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Aktualnie zasady systemu HACCP zostały opisane między innymi w Codex Alimentarius, który stanowi podstawę skutecznego wdrożenia systemu HACCP w każdym przedsiębiorstwie uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym. System HACCP prawem UE został uznany obligatoryjnym systemem obowiązującym dla wszystkich firm produkujących żywność i prowadzących usługi w branży spożywczej tj. restauracje, sklepy, magazynowanie i transport żywności.

Sprawnie funkcjonujący system HACCP gwarantuje bezpieczeństwo żywności jak również dla niektórych firm stanowi wstęp do wdrożenia i certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm ISO 22000:2005, IFS i BRC.

Służymy pomocą we wdrażaniu, podtrzymywaniu i doskonaleniu systemu HACCP w każdej firmie niezależnie od jej wielkości i specyfiki oraz uczestnictwa w łańcuchu żywnościowym.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © SystemFood 2012-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -