IFS Food

International Food Standard

International Food Standard to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności skierowany do producentów żywności dostarczających swoje produkty pod marką własną do sieci handlowych. Standard opracowany został w 2000 roku przez przedstawicieli niemieckiego i francuskiego  handlu detalicznego w ramach Global Food Safety Initiative i podlega ciągłym zmianom zmierzającym jego doskonaleniu. International Food Standard swoim zakresem obejmuje wymagania dobrej praktyki produkcyjnej GMP, dobrej praktyki higienicznej GHP, systemu bezpieczeństwa żywności HACCP oraz norm serii ISO. Szczególny nacisk kładzie na zgodność wyrobów z europejskim prawem żywnościowym.

Norma składa się z pięciu rozdziałów:

  1. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
  2. Odpowiedzialność kierownictwa.
  3. Zarządzanie zasobami.
  4. Procesy produkcyjne.
  5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Podstawowymi kryteriami jakie musi spełnić firma aby uzyskać certyfikat na zgodność z wymaganiami IFS są między innymi :

  • Wdrożony system HACCP.
  • Poprawne funkcjonowanie systemu HACCP.
  • Udokumentowane pochodzenie wszystkich surowców.
  • Prowadzenie przez kierownictwo kontroli nad efektywnością oraz wymagana u każdego pracownika znajomość swoich obowiązków.
  • Zdefiniowanie działań korygujących i podjęcie ich w odpowiednim czasie.

W lipcu 2012 roku zaczyna obowiązywać IFS w wersji 6. Wszystkie firmy zainteresowane certyfikatem po tym terminie będą musiały poddać się auditowi na zgodność z wymaganiami 6 wersji IFS. Uzyskany certyfikat jest ważny przez okres 12 miesięcy, po upływie którego firma chcąc nadal okazywać się certyfikatem IFS musi poddać się kolejnemu auditowi przeprowadzonemu przez auditorów niezależnej jednostki certyfikującej. Uzyskanie certyfikatu jakości na zgodność z wymaganiami normy IFS stanowi potwierdzenie, że firma produkuje swoje produkty w kontrolowanych warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo zdrowotne jak również to, że jest gotowa dostarczać swoje produkty na półki sieci handlowych.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © SystemFood 2012-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -