ISO 22000:2005

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Międzynarodowa Organizacja ds. Normalizacji ISO opublikowała 1 września 2005 roku nową normę ISO 22000: 2005. Norma ISO 22000:2005 obejmuje swoim zakresem Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności i precyzuje wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Norma jest dedykowana dla wszystkich organizacji, które poprzez zakres swojej działalności uczestniczą w łańcuchu żywnościowym i szczególności skierowana jest do:

- Producentów żywności,
- Producentów opakowań dla żywności,
- Producentów surowców i dodatków do żywności,
- Sprzedawców hurtowych i detalicznych w sektorze spożywczym,
- Usługodawców w sektorze żywności i żywienia tj. restauracje, bary, stołówki,
firmy świadczące usługi cateringowe itp.
- Producentów pasz,
- Dostawców sprzętu, środków czystości oraz innych materiałów mających kontakt z produkowaną żywnością.

W normie ISO 22000:2005 wykorzystano terminologię i definicje zawarte w normie ISO 9000:2000. W ramach normy ISO 22000:2005 wprowadzono Programy Warunków Wstępnych PRP, które odpowiadają zasadom dobrej praktyki produkcyjnej – GMP i dobrej praktyki higienicznej – GHP.

Kluczowym elementem w normie ISO 22000:2005 są opisane zasady systemu HACCP, które stanowią:

  1. Analiza zagrożeń.
  2. Identyfikacja CCP.
  3. Ustalenie limitów krytycznych dla CCP.
  4. Określenie sposobu monitorowania CCP.
  5. Ustalenie działań korygujących dla CCP.
  6. Określenie procedur weryfikacji.
  7. Ustalenie sposobu dokumentacji.

Wymagania zawarte w normie skierowane są na skuteczną kontrolę i doskonalenie wdrożonego systemu HACCP jak również utrzymanie skutecznych zastosowań w zakresie dobrych praktyk GHP i GMP.

Organizacje, które wdrożyły i stosują zasady w/w normy mogą poddać się auditowi uzyskując certyfikat na zgodność z wymaganiami ISO 22000:2005.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © SystemFood 2012-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -