ISO 9001:2008

Systemy zarządzania jakością - wymagania.

Norma ISO 9001:2008 jest jedną z norm przewodnich, na zgodność z której wymaganiami można certyfikować system zarządzania jakością bez względu na rodzaj działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie.

Wymagania w niej zawarte są uzupełnieniem dla wymagań dotyczących konkretnych wyrobów. Określone w niej wymagania mają na celu przede wszystkim zadowolenie klienta poprzez procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem przy skutecznym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Wymagania są oparte na ośmiu podstawowych zasadach zarządzania: zorientowanie na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście nastawione na proces, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, rzeczowe podejście do podejmowania decyzji, wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu ISO 9001:2008
- podniesienie prestiżu firmy,
- poprawa jakości wyrobów i usług,
- usprawnienie obiegu informacji oraz dokumentów w organizacji,
- poprawa konkurencyjności i wizerunku firmy na rynku,
- zmniejszenie ilości błędnych decyzji.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © SystemFood 2012-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -