Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu systemów zarządzania jakością
w oparciu o wymagania norm:

 • IFS Food
 • IFS PACsecure - Opakowania
 • IFS HPC
 • BRC
 • BRC IOP
 • HACCP
 • ISO 22000:2005
 • ISO 9001:2008
 • ISO 15593

Prowadzimy również warsztaty szkoleniowe pozwalające nabyć umiejętności
lub je doskonalić z zakresu:

 • Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością
 • Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością
  z ukierunkowaniem na system HACCP
 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © SystemFood 2012-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -